Continguts i text
CERCA - Grup de Recerca en Ciències Socials
C/ St.Pau, 9
Tel -
08700 - Igualada (Barcelona)
info@grupcerca.cat
www.grupcerca.cat

Disseny web i desenvolupament
Aladetres - Solucions web
C/ Clos, 42 3r
Tel 938 052 678
08700 Igualada (Bcn)
info@aladetres.com
www.aladetres.com


Maig 2008