Eines de Planificació urbana per al barri del Rec

El barri del Rec d’Igualada es troba en un moment crucial de la seva his- tòria. Al llarg de segles ha actuat com a territori de suport de funcions productives per a la ciutat. Inicialment agrari, el Rec va anar configurant-se com a espai industrial acollint activitats relacionades amb la pell o el tèxtil. D’aquest procés històric n’ha cristal·litzat una morfologia urbana, actual- ment molt singular, que ha arribat als nostres dies en forma de paisatge.

A partir del darrer quart del segle XX, els canvis econòmics globals han comportat una crisi de la industrial tradicional redefinint-ne la seva organit- zació espacial, a escala local i global. Les activitats industrials s’han anat traslladant des dels districtes industrials centrals tant cap a les perifèries urbanes, dotades de millors condicions d’accessibilitat, com cap a països perifèrics amb menors costos de mà d’obra.

El Rec és un exemple del que alguns autors anomenen la fase “post indus- trial” de les ciutats. Per tant, es fa necessari abordar aquest nou repte en que el Rec pot (re)esdevenir un espai de dinamització econòmica, social i urbana. Cal aprofitar la seva capacitat per a diferenciar la ciutat d’Igualada de la resta de territoris en competència per atreure funcions urbanes de valor. Per fer-ho, cal fugir d’un urbanisme de simple substitució d’usos del sòl i d’edificacions, per a endegar una actuació més complexa que apro- fiti els valors paisatgístics del barri, al mateix temps que se’n conserva el caràcter per no caure en la banalització de la seva imatge, tot potenciant també les funcions productives i reproductives adaptades a les noves ne- cessitats del segle XXI. Per tant, una actuació integral que lligui urbanisme amb un projecte de ciutat més general.

Es proposa una jornada de debat (8 de juny de 2012) que explori aques- tes eines amb la participació d’especialistes de disciplines territorials molt diverses.

PROGRAMA: (veure pdf adjunt)

- 18 h Presentació i benvinguda

- 18.15 Alfons Recio, geògraf, màster en Estudis Urbans i territorials. Membre d’Amics del Rec.

- 19.00h Urbanisme, desenvolupament local i projecte de ciutat. El cas del Rec d’Igualada Moisès Jordi. Ambientòleg. Coordinador de l’Observatori de Projectes i debats territorials Paisatges culturals, eines per el desplegament local

- 19.45 h La custodia urbana del territori. Oportunitats d’intervenció comunitària al Rec Joaquin Sabate, arquitecte i economista Albert Àrias. Geògraf urbà, màster en gestió urbana i en mediació comunitària Membre del col·lectiu latramaurbana.net

- 20.15 h Debat amb el públic

- 20.50 h Conclusions i clausura

Organitzen: CERCA i Amics del Rec

+ Informació Amics del Rec

Fitxer pdfJornada REC170.9 kb
 
 
CERCA - Grup de Recerca en Ciències Socials  C/ St.Pau, 9 · 08700 Igualada · Barcelona
POLÍTICA DE PRIVACITAT | POLÍTICA DE COOKIES | CRÈDITS | CONTACTAR | MAPA WEB |