El perquè de les fonts orals

Els períodes històrics immediatament anteriors al context actual, des de la República, passant per la Guerra Civil, la Postguerra i el Franquisme son recordats en la memòria col·lectiva com a resultat de la repressió efectuada en el període dictatorial, de manera que la consciència cívica i política de bona part dels protagonistes i de la nostra història, el coneixement que en tenim, o que es troba disponible, continua sent parcial, de vegades encara no expressat, i en la majoria dels casos, poc elaborat com un procés social. I, més encara, si aquest tipus d'informació es busca en una àrea geogràfica molt concreta com pot ser la Comarca de l'Anoia.

Entenem que les fonts orals no responen a la voluntat de recuperar els fets històrics dels períodes esmentats, sinó que són un mètode eficaç de recuperació de la memòria col·lectiva. A través dels testimonis directes de persones que han viscut determinats processos històrics es pot reconstruir la història i la identitat i comprendre els processos socials d'un poble. Amb la història de vida no pretenem aconseguir un relat objectiu dels fets ni dades precises sobre esdeveniments històrics sinó que el potencial rau en saber com aquests són experimentats pels narradors i com els rellegeix a posteriori a la llum d'altres experiències i de les circumstàncies actuals. Amb les entrevistes s'aconsegueix crear una nova documentació històrica, i amb la creació d'aquestes fonts orals i relats biogràfics es contribueix a la recuperació de la memòria individual i col·lectiva.

El procés de recollida de fonts orals tal i com es planteja des de CERCA, garantint una metodologia adequada, implicant a diferents entitats, joves i col·lectius i utilitzant les noves tecnologies com un recurs per a l'arxiu i difusió permet: (i) la transmissió intergeneracional d'experiències de vida; (ii) contribueix a reivindicar l'oralitat com a mètode de transmissió de coneixement i font d'informació; (iii) fomenta l'ús de les noves tecnologies; (iv) facilita la participació de la societat en la creació de documentació històrica; (v) dóna la paraula a la gent gran per tal de recomposar i fer present la seva memòria del nostre passat històric més immediat; (vi) fomenta l'interès per la recuperació de la memòria històrica i la recerca sobre fets del passat més recent, i facilita l'accés a la informació dels períodes esmentats.

 
 
CERCA - Grup de Recerca en Ciències Socials  C/ St.Pau, 9 · 08700 Igualada · Barcelona
POLÍTICA DE PRIVACITAT | POLÍTICA DE COOKIES | CRÈDITS | CONTACTAR | MAPA WEB |